Bacillus thuringiensis var. Kurstaki bakterisinin Faydalı Böceklere Karşı Etkileri

Bio-T Plus içeriğindeki Bacillus thuringiensis kurstaki bakterisi başta arılar olmak üzere faydalı böcekler üzerinde güvenlidir.

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki bakterisinin bal arıları üzerindeki güvenliliği

Bio-T Plus içeriğindeki Bacillus thuringiensis kurstaki bakterileri yalnızca hedef lepidopterler üzerinde etkilidir. Faydalı böcekleri korur. Bu sayede de hem Bio-T Plus içeriğindeki Bacillus thuringiensis kurstaki bakterileri hem de faydalı böcekler tarıma zararlı böceklerle daha güçlü bir mücadele sağlar.

Bacillus thuringiensis var. kurstaki Bakterisi Nedir?

Bacillus bakterileri doğada, toprakta, bitki yüzeylerinde böceklerin vücut parçaları üzerinde yaşayan mikroorganizmalardır. Bacillus bakterilerinin birçok türü vardır. Yapıları gereği endospor ve endotoksin üreten nadir bakteri türledir. Üretilen toksinler yalnızca belirli bir türe özgü olarak etkinlik gösterirler. Örneğin Bacillus thuringiensis israelensis bakterisi sivrisinekler üzerinde etkili iken Bacillus thuringiensis kurstaki bakterisinin üretmiş olduğu toksinler lepidopter grubu canlıların larvalarına karşı etkilidir.

Bu dar etki spektrum avantajı sayesinde güvenli biyolojik mücadele imkânı sunar. Örneğin sentetik kimyasal pestisitler genellikle sinir sistemini felce uğratarak tarım zararlısını kontrol altına almayı amaçlar. Ancak hedef olmayan faydalı böcekler de aynı sinir sistemine sahiptir. Bu nedenle faydalı böcekler de sentetik kimyasal pestisitlerden olumsuz yönde etkilenirler.

Bacillus thuringiensis var. kurstaki Bakterisi Etki Mekanizması Nedir?

Bacillus bakterileri belirli şartlar altında endotoksin ve endosporlar oluşturur. Bu endotoksinler lepidopter bakterilerinin barsaklarında aktif olur. Daha sonra barsak hücrelerinde uygun protein yapılarına bağlanarak buradaki hücreleri parçalar. Bu sayede lepidopter larvaları açlıktan ve enfeksiyondan ölür. Ölüm süresi, alınan bakteri proteini miktarına ve larvanın büyüklüğüne göre değişir. Bu süre genellikle birkaç saat ile 1 hafta arasında değişmektedir.

Bacillus thuringiensis var. kurstaki Bakterisi Neden Güvenlidir?

Bacillus bakterilerinin üretmiş olduğu toksinler ancak uygun şartlar altında aktif olabilirler. Endotoksinlerin aktif olması için gereken temel şartlar türe özgü olarak değişmektedir. Aktif olan toksinin etkinliğini gösterebilmesi için de uygun protein yapısına sahip hücre profilinin olması gerekir. Zaten Bacillus bakterilerini biyolojik mücadelede bu kadar özel kılan da budur.

Toksin ortamda aktif olsa bile, eğer ortamda bağlanabilecek uygun hücre proteini yoksa etkin olamazlar. Örneğin Bacillus thuringiensis israelensis bakterinin endotoksin proteini lepidopter larvasının midesinde aktif olsa bile barsak hücrelerinde bağlanabileceği bir protein olmadığı için Lepidopter larvaları üzerinde etkinlik göstermez. Benzer şekilde Bacillus thuringiensis kurstaki bakterisinin toksinleri de sadece lepidopter larvaları üzerinde etkilidir. Öyle ki bu bakteri toksinleri leptidopterlerin erginleri üzerinde bile etkisidir.

Bio-T Plus işte bu nedenle sadece lepidopter larvaları üzerinde etkilidir.

Bacillus thuringiensis kurstaki Yararlı Böcekler Üzerinde Güvenli Midir?

Bacillus bakterilerinin üretmiş olduğu toksinler türe özgüdür. Hedef canlı dışında faydalı böcekler ya da diğer canlılar için güvenlidir. Bu konuda birçok ulusal ve uluslararası çalışma bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Birliği (EU), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) gibi birçok otorite de bu bilgiyi teyit etmektedir. Bu nedenle özellikle organik tarım ya da iyi tarım uygulamalarında güvenle kullanılan preparatlardır.

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki bakterisinin bombus arılarına karşı etkisi

Bacillus thuringiensis kurstaki Bombus Arıları Üzerinde Güvenlidir.

2008 yılında Pollination services Yad-Mordecha tarafından yapılan ve 2 yıl süren çalışmada tozlaşma kullanılan bombus arılarını (Bombus terrestris) doğrudan Bio-T Plus ürünü ile beslemişler. Bombus arılarının gıdalarını, yuvalarını ve erişkin arıları Bio-T ile spreylemişler.

İki yıl boyunca yüzlerce koloniye Bio-T Plus ile işlem yapıldığında ne koloniler ne de kolonilerin gelişmesi veya bunların tarım ürünleri polinasyonu üzerinde olumsuz etkiler gözlemlenmemiştir.

Bacillus thuringiensis kurstaki Bal Arıları Üzerinde Güvenlidir.

Bacillus thuringiensis kurstaki içerikli Bio-T Plus ürününün yerel halk tarafından bal arılarının öldürme endişesi üzerine İstanbul Üniversitesi Veterinerlik fakültesi dekanlığı tarafından 2009 yılında özel bir çalışma yapılmıştır. Bacillus thuringiensis kurstaki içerikli Bio-T Plus ürünü bal arıları (Apis mellifera anatoliaca) kolonilerine kek içinde yedirerek ve koloniye su ile sulandırılarak doğrudan (yumurtalar, larvalar, kapalı pupa gözleri) uygulanmıştır.

Çalışma sonucunda Bacillus thuringiensis kurstaki 16.000 iu/mg etken maddeli Bio-T Plus adlı preparatın 5 gün sonunda bal arılarının (Apis mellifera anatoliaca) erginlerinde ve larvalarında herhangi bir yan etki oluşturmadığı, bal arılarının ergi işçi ve kraliçe bireylerinde ve larvalarında istenmeyen ölüm veya davranış bozukluğuna neden olmadığı görülmüştür.

Raporda ek olarak aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir:

 1. Bacillus thuringiensis ürünleri çevreye, kuşlara, balıklara, arılara ve insanlara zararlı olan bileşikler içermez.
 2. Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Isparta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Bio-T Plusile yapılan denemeler neticesinde, tanzim edilen biyolojik etkinlik deneme raporuna dayanılarak Fitotoksisitesinin olmaması, diğer faydalı organizmalara ve ormanda bulunan bitki ve diğer hayvan türlerine olumsuz bir yan etkisinin görülmemesi nedeniyle mücadele çalışmalarında kullanılabilceği görüş ve kanaatindeyiz. Denilmektedir.
 3. New York Cornell Üniversitesi’nin 1944 yılı, Ulusal Tarım Pestisit etki değerlendime programı raporunda Bacillus thuringiensis’in normal oranlarının bal arılarına zarar vermediği ifade edilmektedir.
 4. A.B.D. Çevresek Koruma Birimi’nin Eylül 2002 tarihli yayınında Bacillus thuringiensis bal arısı larvalarına zarar vermediği ifade edilmektedir.
 5. İsviçre, Zürih’teki Institute of Integrative Biology’den Angelika Hilveck tarafından internet sitesinde açıklanan araştırma sonuçlarına göre Bal arısı larvalarının hayati bakımdan etkilenmedikleri ifade edilmektedir.

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki Faydalı Böcek Popülasyonunu Bozmaz

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki bakterisinin salkım güvesi üzerindeki etkinliği ve yararlılara karşı etkilerinin araştırılmış. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü tarafından 2009 yılında yapılan çalışmada bir çalışma grubundaki bağda, salkım güvesi mücadelesi için yalnızca Bacillus thuringiensis kullanılırken kontrol grubundaki bağda ise üreticisinin kendi mücadele teknikleri yalnızca takip edilmiş. Çalışma yapılan bağda Lobesia botrana 1., 2. ve 3. Döllerine hasat tarihine kadar 3 kez Bacillus thuringiensis var. Kurstaki uygulanmış. Kontrol bağ alanında ise Lobesia botrana karşı hasada kadar sık aralıklarla 8 kez sentetik kimyasal insektisit uygulanmışt.

Bacillus thuringiensis var. kurstaki uygulanan bağda Lobesia botrana zararlısının doğal düşmanlardan Chrysoperla carnea ve Coccinella septempunctata popülasyonları mayıs sonundan itibaren artmıştır. Bu artış hızı haziran ayının son haftasına doğru azalmıştır.

Kontrol bağ alanında doğal düşmanların oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Başlangıçta Coccinella septempunctata faydalı böceğinin popülasyonunun yüksek olduğu ancak daha sonra yapılan yoğun ilaçlamalar nedeni ile popülasyonu azalmıştır.

Raporda ek olarak:

Uluslararası Biyolojik Kontrol Organizasyonu’ içerikli olan Bacillus thuringiensis var. kurstaki bakteri toksinlerinin Chrysoperla carnea ve diğer faydalı eklem bacaklı canlılara zararsız olduğunu belirtmektedir.

Çalışmanın sonuç kısmında:

Denemenin yürütüldüğü alanlarda bilinçsizce uygulanan yoğun ilaçlamalar nedeni ile yararlı tür sayısı oldukça azaldığı belirtilmektedir. Popülasyon yoğunluğu en fazla olan predatörler Chrysoperla carnea ve Coccinella septempunctata olarak tespit edilmiştir.

Çiftçilerin Lobesia botrana ergin ve döllerinin çıkış zamanını etkin şekilde saptayamadığı bu nedenle bilinçsizce ve rastgele kimyasal insektisit uygulaması yaptığı raporlanmaktadır. Bunun sonucunda insan ve çevre sağlığına zarar vermesi nedeni ile bu tip biyolojik preparatlarin bağ alanlarında uygulanması ve kulla niminin yaygınlaştırılması, sentetik insektisitlerin olumsuz etkilerinin azaltılması açısından faydalı olacağı sonucuna varılmıştır.

Denilmektedir.

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki Chrysoperla carnea

Faydalı predatör böcekleri, tozlaşma arılarını ve çevreyi koruyarak hedef domates güvesi (Tuta absoluta), Yeşil Kurt (Helicoverpa Armigera), Amerikan Beyaz Kelebeği (Hyphantria Cunea) Salkım Güvesi (Lobesia Botrana) , Çam Kese Böceği (Thaumetopea pityocampa), Sedir Yaprak Kelebeği (Acleris undulana) gibi Lepidopter larvaları ile mücadele için Bio-T Plus etkin ve güvenilir şekilde kullanılmaktadır. Ergin çıkışlarının takibi için Impotek Işık Tuzağı kullanılabilir.

Referans:

 1. Pollunation Services Yad-Mordechat-2008
 2. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2009-B.30.2.İST.0.23.70.00/5776
 3. Bacillus thuringiensis var. kurstaki’nin Salkım Güvesi (Lobesia botrana (Den. & Schiff.)) (Lepidoptera: Tortricidae) ve Yararlılara Karsı Etkilerinin Arastırılması-2009
Tırtıl Arif

Tırtıl Arif

Biyolojik Mücadele'de yapılması gerekenleri size anlatmak için sürekli okuyup araştırıyorum.

3 comments
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sevilen Yazılar

Bültene Üye Ol

 • Bio-T Plus

  Domates güvesi, Amerikan beyaz kelebeği, salkım güvesi, yeşil kurt, çam kese böceği, sedir yaprak kelebeği gibi tarımsal üretimde ve orman ağaçlarında zararlı Lepidopterlerin larva dönemini kontrol altına almak için geliştirilmiş bir biyopestisitdir.

 • Flytech BTI

  Sivrisinek larvalarının biyolojik mücadelesi için geliştirilmiştir. Aynı zamanda phelebotomus ve simulium larva kontrolünde kullanılabilen tek biyolojik larvasittir.

 • FlyBuster WG

  Sivrisinek, simulium ve kronomid larva kontrolünde kullanılan tek Bacillus sphericus içerikli gerçek biyolojik larvasittir. Katı formu sayesinde yoğun vejetatif habitatlarda doğrudan kullanılabilir.. Ekonomik satın alma ve uygulama maliyeti sunar. Rakiplerine oranla %47 uygulama ekonomiktir.

 • Ecobac WG

  Sivrisinek, simulium ve kronomid larva mücadelesinde kullanılan biyopestisittir. Sazlık ve yoğun bitkili su havzalarından doğrudan uygulama imkanı sunar.

 • Flytech BS

  Sivrisinek larva mücadelesi için geliştirilmiş biyolojik larvasittir. Bacillus sphericus bakterisinin sıvı formudur. Ekonomik satın alma avantajı sunar.

 • Işık Tuzağı

  Zararlıların ergin mücadelesinde kullanılır. Aynı zamanda popüslayon yoğunluğu takibini ve mücadele programına karar vermeye olanak tanır. Dünya Sağlık Örgütü normlarında üretilmiştir. Üniversite onaylıdır.

 • Manyetik İlaçlama Cihazı

  İnsektisitleri elektrostatik yükleme ile manyetize eder. Bitki parçalarına mıknatıs gibi yapışmasını sağlar. İnsektisit, su, yakıt tasarrufu sağlar

 • Kök Bakım Cihazı

  Meyve ve orman ağaçlarında kök bakımını için tasarlanmıştır. Toprağın havalandırması, toprağa sıvı gübre, fungusit, nemotosit uygulanmasını sağlar.

 • Pulverizatörlü ULV Cihazı

  Diptera ve Coleoptera-Lepidoptera'yı kontrol etmek için optimum damla boyutu sağlayan özel nozul tasarımına sahiptir. Yakıttan tasarruf sağlar. Kablosuz kumanda ile pratik şekilde kontrol edilebilir.

Tarla ve bahçelerinizdeki zararlılardan kurtulmak için size yardımcı olalım.