Çam Kese Böceği (Thaumetopea Pityocampa) Biyolojik Mücadelesi

Çam Kese Böceği Biyolojik Mücadele

Çam kese böceği biyolojik mücadelesi için Bio-T Plus uzun yıllardır etkin şekilde kullanılmaktadır. 2 L/hektar şeklinde havadan ya da yerden etkin şekilde uygulanabilir.

Çam kese böceği (Thaumetopoea pityocampa Schiff.)(Lepidoptera-Thaumetopoeidae) kızıl çam ağaçlarında çok ciddi zararlar vermektedir. Türkiye ormanlarının yarısından fazlası çam türleri ile kaplıdır. Çam kese böceğinin Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinde göstermiş olduğu yayılım 1,5 milyon hektarın üzerindedir.

Çam kese böceği biyolojisine baktığımızda gelişimini genel olarak bir yılda tamamladığı görülmektedir Bazı dönemlerde bu süre 4 yıla kadar çıkabilmektedir. Ergin, yumurta ve larva dönemleri toprağın üzerinde, pupa dönemini toprak altında geçirir. Erginle, Marmara Bölgesi’nde Temmuz-Ağustos ayları gibi ortaya çıkar. Çiftleşen ergin kelebekler yumurta bırakacakları ağaçlara uçmaya başlarlar. Bu uçuş genellikle ışığın geldiği yöne doğrudur. Bu nedenle ışık tuzakları ciddi oranda kontrol sağlar.

Yumurtalar ibreler üzerine bırakılır. 4-6 hafta sonra larvalar çıkar. Larvalar ince bir ağ örerek yuva yaparlar. İğne yaprakları yemeye başlarlar. Öncelikle yeni sürgün ibreleri tükettikleri için ciddi derece artım ve büyüme kayıplarına neden olur.

Çam kese böceği biyolojisi gereği larva dönemi kışa denk gelmektedir. Diğer Lepidopteralar ile bu konuda farklılık gösterirler. Kışı birlikte ördükleri ağsı yuvaların içinde bir arada geçirirler. Baharda toplu olarak kışlama yuvalarını terk ederek toprağa inerler. Burada tüneller kazarak pupa oluştururlar.

En önemli sorun olarak artım kayıplarına neden olurlar. Epidemi yaptığı zamanlarda ağaçları tamamen çıplak bırakabilirler. Artım kaybına ek olarak ağaçları da zayıflatırlar. Bu nedenle kızılçam ağaçları sekonder zararlılara karşı savunmasız kalır. Çam kese böceği larvalarının sahip olduğu tüycükler insanlar için ciddi alerjik reaksiyonlara neden olur. Özellikle şehir ağaçları, kamp alanları ya da piknik alanlarındaki çam kese tırtılları nedeniyle tüycüklere maruz kalan insanlarda alerjik reaksiyonlar hatta anaflaktik şoklar oluşabilmektedir.

Çam Kese Böceği Mücadele Zamanı

Çam kese böceği diğer Lepidoptera türlerinden farklı olarak larva formuna yaz sonu-sonbaharda geçer. Toplu halde kışlama ağları örerler. Kışı toplu halde bu keselerin içinde geçirirler. İlkbaharda toplu olarak toprağa inerek pupa haline geçerler.

Çam kese böceği mücadele dönemi bölgeye ve mevsim koşullarına bağlı olarak eylül ayı ile nisan ayları arasında olmaktadır. Nisan ayın sonrası mayıs ayı gibi larvalar topluca toprağa inmeye inerler. Bu dönemden sonra toprak altında pupa olarak geçirirler ve temmuz-ağustos ayı gibi ergin kelebekler ortaya çıkar.

Sonbahar-ilkbahar döneminde larvalara yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Ergin kelebeklerin çıkacağı temmuz-ağustos dönemlerinde ise ışık tuzakları ve feromonlarla ergin kontrolü yapılır.

Bio-T Plus Uygulama Şekli

Çam kese böceği mücadelesinde Bio-T Plus çok uzun yıllardır kullanılmaktadır. Orman ilaçlamasında, park bahçelerde ve özel arazilerdeki kızılçam ağaçlarında uygulanmaktadır. Uygulamalar yerden ve havadan yapılabilmektedir. Hektara 2 litre ürün gelecek şekilde kalibrasyon yapılır. Alandaki ağaçların sıklığına göre ve uygulama yapılacak aracın teknik özelliklerine göre sulandırma oranı değişiklik gösterebilir. 2 litre ürün 400 litre su ile karıştırılarak uygulama yapılır. Uygulamada öncelikli genç ibreler olmak üzere tüm ağaç dallarına eşit şekilde uygulama yapmak önemlidir.

Yerden her türlü püskürtme cihazı ile uygulanabilir. Hortumlu pülverizatörler, arasözler, yangın söndürme araçları sıklıkla kullanılmaktadır. Ek olarak Spray Team manyetik uygulama ekipmanı ile de uygulama yapılabilir. Manyetik uygulama sayesinde tüm içerik tüm ağaç yapraklarına yapışır.

Bio-T Plus, biyolojik bir ürün olduğu için havadan uygulama yasağı kapsamı dışındadır. Bu ayrıcalığı sayesinde havadan uçak ve helikopterlerle geniş arazilerde kullanılmaktadır.

Çam kese böceği larva biyolojik mücadelesi
Çam kese böceği larva biyolojik mücadelesi

Çam Kese Böceği Konukçuları

Çam kese böceği, Türkiye’de en çok kızılçam üzerinde zarar oluşturur. Bununla birlikte sarıçam ve karaçamda da zarar yapabilmektedir. Dünya genelinde ise çok çeşitli çam türlerinde zarar oluşturabilir. Nadir olarak ladinlerde saptanmıştır.

Bio-T Plus Kullanımın Getirdiği Avantajlar

Bio-T Plus yalnızca çam kese böceği larvaları (Lepidoptera) üzerinde etkilidir. Diğer hedef dışı canlılar Bio-T Plus ürün içeriğine temas etse ya da yese dahi hiçbir etki göstermez. Hatta hedef dışı canlılar üzerinde davranışsal stres bozukluğu, yuva bozma, kaçma, kaçınma gibi doğal hayatı bozacak böcek davranışlarına neden olmaz.

Çam kese böceğinin zarar oluşturduğu bitki türü orman ağaçlarıdır. Ormanlar kapsam olarak çok geniş ve yerden müdahalesi görece pratik olmayan alanlardır. Çam kese böceğinin zararına karşın birçok yöntem geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Bu yöntemlerden biri de larva kontrolüne yönelik pestisit kullanımıdır. Bu güne kadar kullanılan larvasitler genel olarak larvanın gelişimi durduran veya bozan sentetik kimyasal ürünlerdi. Bu sentetik kimyasal ürünler çam kese böceğinin gelişimini durdurup bozmakla birlikte arılar başta olmak üzere tüm hedef dışı böceklerin gelişimini de bozmaktadır.

Ürün içeriği doğada zaten var olan bakteri bileşenleri içerir. Sorunlu alanlara Bio-T Plus uygulaması yapılarak doğada Lepidoptera larvalarına karşı olan savaşı lehimize çevirmeyi amaçlarız. Şartlar bakteriler için olumsuz hale geldiğinde hızlı doğada parçalanarak normal yoğunluk seviyelerine döner. Bu sayede uzun vadede birikim yapması önlenir. Larvaların tolerans geliştirme potansiyeli ortadan kaldırılır.

Çam kese böceği Thaumetopea pityocampa biyolojik mücadelesi

Bio-T Plus, orman ağaçlarındaki Lepidopter larvaları üzerinde de etkilidir.