Flytech BTI

Flytech BTI sivrisinek biyolojik mücadele
0
ITU/mg

Flytech BTI

Sivrisinek, Simulium Biyolojik Mücadelesinde

Sivrisinek, Simulium vektörlerinin larva mücadelesinde kullanılan etkili biyolojik larvasittir.

Türkiye'nin ilk 14 gün kalıcılığa sahip geniş etki spekturumlu biyolojik larvasitidir. Phelebotumus zararlısına karşı etkili tek biyolojik larvasit de Flytech BTI sıvı formülasyondur.

Bu açıdan biyolojik olmakla birlikte geniş etkisi ve güvenli kullanımı ile kimyasal insektisit kullanımına gerek kalmadan etkin biyolojik mücadele imkânı sunduğu kesin.

Yüksek biyolojik etkinlik ve çok önemli uygulama maliyet avantajları sağlamaktadır. Bu teknolojiler süper sporulasyon, Selektif filtrasyon ve U.V. Koruma teknolojileridir.

Flytech BTI Nedir?

Flytech BTI, biyolojik larvasittir. Sivrisinek larva mücadelesinde kullanılır. Sivrisineklere ek olarak Culicidae familyasında yer alan phlebotomus, simulium zararlıların larva kontrolünde de ruhsatlıdır.

İçeriğinde Bacillus thuringiensis İsraelensis bakterilerine ait endotoksinler ve endosporlar bulunmaktadır.

Endotoksinler yalnızca bazik mide pH’sına sahip hedef zararlının midesinde aktif olmaktadır. Hedef türe özgü reseptör proteinlere bağlanarak etki gösterir. Ürün içerisindeki endotoksinler hemen etkilerini göstermeye başlar. Bakteri endosporları ise ortamda yeniden çimlenerek bulunduğu ortam içerisinde endotoksin üretmeye devam eder.

Bu özellikleri sayesinde sistemik etkili diğer tüm larvasitlerin sucul organizmalar için güvenli bir kullanım sunuyorlar.

Flytech BTI Etki Mekanizması Nedir?

Flytech BTI içeriğinde Bacillus thuringiensis İsraelensis bakterilerine ait endotoksinler ve endosporlar bulunmaktadır. Larvalar üzerinde etkiyi gösteren bakteri toksinleridir. Sporlar ise uygun ortam bulduğunda tekrar çimlenme ve yapısı gereği yeniden toksin üretebilme kapasitesine sahiptir.


Larvalar beslenme sırasında bakteri toksinlerini vücutlarına alırlar. Toksinler normalde inaktiftir. Ancak bazik mide yapısına sahip larva midelerinde aktif hale gelirler.
Aktif olan toksinler, larva barsaklarına geçtiklerinde türe özgü barsak epital hücrelerindeki özel proteinlere bağlanırlar. Bu toksinler midede aktif olsalar bile etki edeceği protein yapısı yoksa etki göstermezler.

Toksinler barsak epital hücrelerindeki proteinlere bağlanarak buradaki hücreleri parçalarlar. Barsakta hem emilim hem de bir güvenlik duvar görevi gören epital hücreleri parçalandığında larva artık beslenemez. Barsaktaki zehirli bileşikler dolaşıma karışır.

Larvalar, beslenirken aldıkları toksin miktarına bağlı olarak 3 saat ile 3 gün içinde ölmeye başlarlar. Organik maddece zengin sularda Flytech BTI uygulanırken iyi gözlem yapılmalıdır. Kirlilik durumuna göre uygulama dozu arttırılmalıdır.

Flytech BTI Hangi Canlılar Üzerinde Etkilidir?

Flytech BTI, Bacillus thuringiensis İsraelensis bakterisine ait endotoksinleri ve sporları içerir. Bu bakteri türünün üretmiş olduğu endotoksinler sivrisinekler başta olmak üzere Culicidae familyasında yer alan phlebotomus, simulium gibi vektörlerin larvalarına karşı etki gösterebilmektedirler.

Etki mekanizması gereği diğer canlıların midelerinde aktif olmazlar. Toksin aktif olamadığı için bir etkinlik de göstermez. Bu sayede yüksek güvenlik profili sunar.

Yapılan klinik araştırmalarda BTI bakterisinin insan dahil hedef dışı canlılar üzerinde ani ya da uzun süreli etkisine rastlanmamıştır.

Flytech BTI ile yapılan çalışmalarda etkili olduğu zararlılar aşağıda özetlenmiştir.

  • Sivrisinek
  • Yakarca
  • Similium
  • Mantar sinekleri

Ayrıca Flytech BTI'ın sentetik kimyasal larvasitler kadar etkili olduğu literatürde de rapor edilmiştir.