Organik Tarım Nedir?

Organik tarım nedir

Organik Tarım Nedir?

Organik tarım, çevre ve insan sağlığını korumayı amaçlar. Bu nedenle üretim aşamalarında sentetik kimyasal girdi kullanılmaz. Bu sürecin tüm aşamaları yetkili kuruluşlar tarafından denetlenerek sertifikalandırılır.

Organik Domates

Yaşamın devamlılığı için besin üretiminin devam etmesi gerekmektedir. Süregelen üretim metotları kolay ve hızlı olduğu için kimyasal uygulamaların ağırlıklı olduğu yöntemler içermekteydi. Sentetik kimyasal pestisit kullanımı her geçen gün artmaktadır.

2018 yılında Türkiye’de tarımda kullanılan toplam pestisit miktarı 60 bin ton olarak raporlanmıştır. Yoğun kimyasal ve petrol türevi ürünlere dayalı üretim modeli uzun vadede insan ve çevre sağlığı açısından riskler içermektedir.

Evrenimizde toprağı, suyu ve havayı koruyarak, erozyonu önleyici tedbirler alarak, toprağın tuzluluğunu arttırmadan, zarlıları ve hastalıkları kontrol altında tutacak tarımsal uygulama tekniklerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu süreçlerin tamamını içeren üretim “Organik Tarım” olarak nitelendirilmektedir.

Mevcutta yaygın olarak yapılmakta olan tarım uygulamalarında kimyasal pestisitlere en çok maruz kalanlar çiftçiler, tarım işçileri ve onların aileleridir. Organik tarım uygulamaları ilk olarak çiftleri ve ailelerini korur. Elbette tüketilen güvenli gıdalar sayesinde tüm insanlık ve evrenimizi korur.

Gıdada kullanılan kimyasallar birçok hastalığa zemin hazırlamaktadır. Organik tarımın yaygınlaşması çok pahalı tedaviler gerektiren hastalıkların oranını düşürecektir*. Bu hastalıkların tedavisi için ayrılan bütçe sağlık ekonomisinde ciddi iyileşmeleri beraberinde getirecektir.

Organik tarım uygulamalarını arttıracak en etkin yöntem doğa ile uyumlu yöntemlerle geliştirilmiş ürünlere olan talebin artmasıdır. Elbette ki bu talebi art niyetli olarak kullanmak isteyen yaklaşım önüne geçmek için organik olduğu belirtilen ürünlerin sertifikasını talep etmek olacaktır.

Organik tarımı desteklemek için sertifikalı ürün tercih edin

cropped-biyolojikmucadeleiconlogo.png

Organik tarım hibe ve teşvik kapsamındadır.