Organik Tarıma Nasıl Başlanır?

SSUCv3H4sIAAAAAAAACnRUy67bIBTcV+o/WKxr1fid/kPbu6+6wHCIUbCxAN+qivLvxQ+cY+V2F2bGc965f/6UJKRjTnHyLbkvr/BWWs/OW+aVGQOcfdlxC6MAi5F3W9QZBkAob6xiGoMd87wf2QABHGetF/ixksR55mcHDkV3/ew9WOcNvwWYRhcBk3HKT73xxp0IC2xwXq3+BzqZUVQYYJoNfzFA88JKDPBQtRmkn+iHaI7RTl3XDNd0TmGE6eBIHpXKmYdr6M2p2Nj6X9s7icQWmflAkTdmb+7rz9kLYyzZ42ytmrtF8F05DlqzEczsSOS3sP/x/BHabuEjs7fg413CRpF4C4D8th+/j0KvMPKlofcHqtKCBrYNdK+J8KwoZVbJFHibp6UEkXZlS1PZ8EsDbSdbKtcomzW5/QnjH9Yu7aZsFsqgrr0bzvQiKFDkySquxiv6zPh+Xdf4GTfz6O2SMomVE23MxDq9rI4MnhDxnjkX5CLieJDrQqA4o/FrwbsrEWHSy5MWedu0eZNfLm1RVFVNCd76XgWfNZ2Y4DxpwwQsQY+ZvdxD1ZZNWVZVfgzv9TSipkaa05VEweUpOA5m5+q40vh2qp0rntxxRpErn9z5oqIAZXU+rl3QoNJe7mzT1DT+u7yc3C4o6o3Hy7lqlMCrpZZmkwzKNiuhSjnNaFoKmqVhKfNUSsm7tlr2l4YVffwDAAD//wMAaK+lXzAFAAA=

Organik Tarıma Nasıl Başlanır?

Organik tarım uygulamalarına başlamak ve bunu sertifikalı bir şekilde yapmak için öncelikle iyi bir planlama yapmak gerekiyor. Bu amaçla destek alabileceğiniz bir çok kurum bulunmaktadır. Organik tarıma başlarken yürürlükteki yasa, yönetmelik ve uygulamalara da hakim olmak, süreç içerisinde atılacak adımları doğru ve etkin şekilde atmanızı sağlayacaktır.

Organik Domates

Organik tarım uygulamaları, 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetki verilmiş Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşlarıyla ile yapılan sözleşmelere bağlı şekilde yürütülmektedir.

Organik tarım, üretim öncesinde, sırasında ve nihai olarak üretim sonrasında her aşamada kontrol altında tutulan ve tüm gereklilikler tamamlandığında sertifikalandırıldığı bir üretim şeklidir. Bu sebeple kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ile yapılacak sözleşmeler dahilinde gerekli denetimler eşliğinde yürütülmektedir.

Organik tarım için tarım ve orman bakanlığınca yetkili kontrol ve sertifikasyon kuruluşların güncel listesine BURAYA TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz.

Organik tarıma başlama koşulları daha detaylı olmakla birlikte gelen koşulları özetlemek gerekirse

a) Organik tarım yapmak isteyen müteşebbisler öncelikli olarak organik tarım yapmak istediği faaliyet alanına istinaden bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olması gerekiyor. Bakanlık kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra gerekli belgeler ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Kayıt için istenen temel belgelere bakacak olursak

1) Organik tarım yapacak müteşebbisin kimlik ve varsa vergi numarası ile adresi.

2) İşletmenin konumu ve adres bilgileri

3) Gıda işletmeleri için ilgili yönetmelik* maddeleri uyarında düzenlenmiş İşletme Onay Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi.

4)Yem işletmeleri için ilgili yönetmelik** uyarınca düzenlenmiş İşletme Onay Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi

5) Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen müteşebbisler Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesi ve/veya Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi.

Organik tarımı desteklemek için sertifikalı ürün tercih edin

  1. b) Organik tarım yapmak isteyen kişiler yukarıda belirtilen belgeler yetkili kuruluşlarla sözleşme yapmaları gerekiyor. Organik tarım uygulaması tek kişi olarak bireysel şekilde yapmak mümkündür. Bunun yanı sıra bir üretici grubu oluşturularak da organik tarım yapmak için başvuru yapılabilir. Bu durumda tüzel kişilik altında faaliyetlerini yürüyor. Bir üretici grubu ile organik tarım yapılacak ise başvuru sahibi, üreticiler ile ayrı ayır sözleşme imzalaması gerekiyor. Bu sayede müteşebbis, organik yarım yapacak tüm üreticiler adına sözleşme yapabilir.

Organik tarım yapan üretici grubundaki her bir çiftçi yine müteşebbis gibi değerlendirilir ve bir kod alarak kayıt edilmiş olur. İşleme, depolama, tüccar, aracı tüccar gibi diğer hizmetleri aldığı gerçek veya tüzel kişilerle de sözleşme yapabilir.

  1. c) Organik su ürünleri üretimi yapılacaksa Tarım ve Orman Bakanlığından yetiştiricilik izni alınmış olması gerekir. Yalnızca izinli işletmeler organik su ürünleri konusunda üretim yapabilmektedir. Eğer kamuya ait su kaynaklarında organik üretim planlanıyorsa, öncesinde ilgili kurumdan yazılı izin alınması gerekmekte. Bu yazılı izin ile yetkilendirilmiş kuruluşa başvuru yaparak sözleşme yapılması gerekiyor.

ç) Orman veya doğal alanlardan ürün toplama yapılarak organik tarım yapılabilir. Bu durumda ürünün toplanmasından önce ilgili alanın mülkiyetinin ya da kullanım hakkına sahip ilgili makamdan yazılı izin alınması gerekir. Yine yetkili kurumla gerekli sözleşmelerin yapılmış olması gerektiği unutulmamalıdır.

  1. d) Organik üretim aşamalarının her biri için ayrı ayrı sözleşme yapabilir. Aynı zamanda, faaliyetleri kalem kalem belirterek tek bir sözleşme ile de üretimini gerçekleştirebilir.

*17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik

**27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Hijyeni Yönetmeliği

cropped-biyolojikmucadeleiconlogo.png

Organik tarım hibe ve teşvik kapsamındadır.