Organik Tarımın Faydaları Nelerdir?

Organik Tarımın Faydaları Nelerdir?

Organik tarım faydalarını üretici, insan ve çevre sağlığı açısından incelemek mümkün. Mevcutta yapılagelen tarımsal uygulamalarda temel amaç niceliksel olarak en çok ürünü en ucuz ve en kolay şekilde elde etmektir. Bu amaçla yoğun kimyasal girdilerle süreç yönetilmeye çalışılmaktadır.

Ancak bu uygulamaların gelecek dönem etkileri göz ardı edilmektedir. En büyük zararları ise ilk önce üretimi yapan çiftçiler, işçiler ve aileleri bu kimyasal maruz kaldıkları için görürler.

Organik tarım faydalarını üretici, insan ve çevre sağlığı açısından incelemek mümkün. Mevcutta yapılagelen tarımsal uygulamalarda temel amaç niceliksel olarak en çok ürünü en ucuz ve en kolay şekilde elde etmektir. Bu amaçla yoğun kimyasal girdilerle süreç yönetilmeye çalışılmaktadır. Ancak bu uygulamaların gelecek dönem etkileri göz ardı edilmektedir. En büyük zararları ise ilk önce üretimi yapan çiftçiler, işçiler ve aileleri bu kimyasal maruz kaldıkları için görürler.

Organik tarımda ise kimyasal pestisit uygulaması yasaktır. İşlemler doğa ile uyumlu şekilde gerçekleştiği için üretim niceliksel olarak çok yüksek olmasa da niteliksel olarak daha kaliteli ve çevreye için güvenli yöntemler sunar.

Organik tarım faydaları her biri kendi içinde ayrı birer makale şeklinde değerlendirebilecek başlıklara sahiptir.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak


Organik tarım uygulamalarında sentetik kimyasal kullanılmamaktadır. Sentetik kimyasal girdiler yapıları gereği uzun süre parçalanmadan doğada kalabilmektedir. Bu da uzun vadede çevre kirliliğe ve ekolojik sorunlara neden olmaktadır.

Toprak kalitesini korumak

Verimi arttırmak alınan ürünü arttırmak için kontrolsüz şekilde aşırı kimyasal gübre kullanılmaktadır. Bu uygulama topraktaki mikroorganizma yapısı, iletkenlik gibi toprak yapısını olumsuz yönde değiştirmektedir. Organik tarım ile doğa iyi uyumlu gübreleme yöntemleri kullanılmaktadır.

Su kaynaklarını korumak

Sentetik kimyasal girdilerin mobilitesi çok yüksektir. Özellikle yağmur suları ile yıkanarak yer üstü ve yeraltı sularına karışmakta ve tüm su sistemlerini etkilemektedir.

Tarımda enerji tasarrufu sağlamak

Günümüzdeki tarım uygulamalarında ağırlıklı olarak petrol türevli sentetik pestisitlerin yine petrol temelli modernize makinelerle uygulanmasına dayanmaktadır. Her bir girişim petrol türevli yakıt tüketimi gerektirmektedir. Bu yakıt tüketimi sanayide tüketilen miktarları bile aşabilmektedir. Organik tarım uygulamaları ile enerji tüketimi de azaltılabilmektedir.

Kimyasal kalıntı tehlikesini ortadan kaldırmak

Sentetik kimyasal pestisitler uzun süre parçalanmadan kalabilmektedir. Gıdalar üzerinde kalan pestisitler kronik kullanımda sağlık açısından birçok riski de beraberinde getirmektedir. Başta kanser olmak üzere metabolik bozukluklar, solunum sistemi rahatsızlıkları, alerjik reaksiyonlar olmak üzeri farklı hastalıkların temelinde pestisit kalıntıları yatmaktadır.

Tarımda iş sağlığı ve güvenliği sağlamk

Tarımda kontrolsüz sentetik kimyasal pestisitler ve gübrelere en sık ve en çok maruz kalan kesim tarım işçileri ve aileleridir. Kullanılan pestisitlerin akut ve kronik etkileri konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan tarım işçileri en büyük risk grubundadır. Organik tarımda sentetik kimyasal kullanılmaması sayesinde tarım işçileri için güvenli bir çalışma sağlanabilmektedir.

Organik tarımı desteklemek için sertifikalı ürün tercih edin

cropped-biyolojikmucadeleiconlogo.png

Organik tarım hibe ve teşvik kapsamındadır.