Salkım Güvesi (Lobesia Botrana) Biyolojik Mücadelesi

Salkım Güvesi Biyolojik Mücadele

Salkım güvesi bağcılıkta verimliliği etkileyen önemli ana zararlı konumunda görünmektedir. Tahmin-uyarı sistemi ile zararlıya karşı yapılan ilaçlama sayısı 7-8 gibi yüksek düzeylerden 1-4 düzeylerine indirilebilmiştir. Salkım güvesin biyolojik mücadelesi Bio-T Plus ile yapılabilmektedir.

Salkım güvesi yıl içinde 3-4 döl vermektedir. Her döl, bağda farklı zararlara neden olmaktadır. Salkım güvesinin 1. dölü çiçeklere ve tomurcuklarda zarar oluşturur. Bio-T Plus ile kontrol altına alınabilen larvaya karşı uygulama yapılmaz ise larva çiçek ve tomurcuklarla beslenir. Bu dönemde salgıladığı ipliklerle çilkimleri küme haline getirir. Zarar uğrayan tomurcuk ve çiçekler dökülür.

2. döl gelişimi koruklarda hasara neden olur. 3. döl larvaları olgun üzüm tanelerine zarar verir. Yumurta çıkışı döneminde Bio-T Plus ile kontrol altına alınamayan salkım güvesi larvaları, tanenin içinde beslenir. Bu beslenme bir tane içerisinde gerçekleşmez. Birden fazla tane larvanın sürekli yer değiştirmesi nedeniyle zarar görür. Bu gezinme durumu olgun tanelerde daha sık olduğundan, verilen zarar da daha fazla olmaktadır. Üstelik biyolojik olarak kontrol altına alınamayan larvaların zarar verdiği olgun tanelerden akan şıra, saprofit mantarlarının üremesine, fumajin oluşumuna neden olmaktadır. Bu da ürün kalitesinin daha da düşmesine neden olur.

Salkım güvesi biyolojik mücadele
Salkım güvesi biyolojik mücadele

Salkım Güvesi Mücadele Zamanı

Salkım güvesi mücadele zamanı bölgesel şartlara, iklim koşullarına ve zararlının gelişim durumuna göre değişiklik gösterir. Salkım güvesi gerek doğrudan verdiği zarar gerekse saprofit mantar gelişimine zemin hazırlaması sebebiyle ciddi şekilde biyolojik mücadele programı uygulanması gereken ana zararlı grubunda sayılabilir. Mücadelesi için Tahmin uyarı sisteminden gelen bilgileri takip etmek gereklidir. Bununla birlikte bağ için kurulacak monitör tuzaklar sıkı sıkıya takip edilerek ergin çıkışı tespit edildiğinde direkt uygulamaya geçilmelidir. Eşeysel tuzaklara ek olarak tüm canlıların ışığa yönelim zaafından faydalanılarak özel olarak tasarlanmış Impotek Işık Tuzakları da bağ içinde konumlandırılarak hem kendi bölgenizdeki ergin aktivitesini takip edebilir hem de ergin riskini düşürebilirsiniz.

Bio-T Plus Uygulama Şekli

Bağda asıl zararı oluşturan larvalarıdır. Bio-T Plus da salkım güvesi ile biyolojik mücadelede zararlının larva formuna karşı etkinlik gösterir. Salkım güvesi ile biyolojik mücadele için özellikle çiçek, tomurcuk ve salkımlar hedef alınarak omcaların homojen şekilde Bio-T Plus ile muamele edilmesi sağlanır. Yayıcı yapıştırıcı kullanmak etkinliği arttırmakla birlikte Spray Team ile manyetik uygulama yapılır. Bu sayede Bio-T Plus ve su karışımı çiçek, tomurcuk ve salkım içlerine kadar manyetik olarak ulaşır ve bitki yüzeyine yapışır. Uygulamalar genellikle açık ve rüzgarsız havada, gün batımına yakın saatlerde yüzey uygulaması şeklinde yapılır.

Bağda gelişim dönemine ve yapraklanmasına bağlı olarak dekara 200 ml ürün+100 litre su ile karıştırılarak geleneksel uygulama ekipmanları ya da Spray Team ile manyetik spreyleme şeklinde kullanılabilir.

Bio-T Plus salkım güvesi lobesia botrana Biyolojik Mücadelesi

Salkım Güvesi Konukçuları

Salkım güvesinin ana konukçusu asmalardır. Bununla birlikte hünnap, böğürtlen, defne ve orman asmasında da görülebilmektedirler.

Bio-T Plus Kullanımın Getirdiği Avantajlar

Bio-T Plus uluslararası organik tarım uygulama sertifikasına sahiptir. Organik üzüm üretimi ve iyi tarım uygulaması yapılan üretimlerde güvenle kullanılabilmektedir.

Bio-T Plus biyolojik larvasittir. Bu sayede doğada işlevini tamamladıktan sonra parçalanarak yok olur. Kalıntı bırakmaz. Bio-T Plus kalıntı bırakmadığı için üzümden elde edilen ürünlerden yüksek kalite elde edilmesine katkı sağlar.

Bio-T Plus ile uygulama yapılan üzümlerde uygulama ile hasat arasında bekleme süresi yoktur. Uygulama yapıldığı gibi hasat yapılabilir. Ürün üzerinde larva bulaşı olsa bile bekleme süresine gerek olmadığı için toplanarak sevk edilebilir. Uygulamadan sonra kalıcılık sayesinde salkım üzerinde kalan larvalar da ölecektir.

Salkım güvesi biyolojik mücadelesinde Bio-T Plus kullanımı ile öncelikle hedef zararlı olan larvalar kontrol altında tutulur. Kimyasal mücadele yapıldığında insanlar, arılar ve hedef dışı birçok canlı bu kimyasal insektisitlerden etkilenmektedir. Bio-T Plus ise sadece salkım güvesi larvalarına (Lepidoptera sp) etkilidir. Bu sayede insanlar, arılar ve hedef dışı organizmalar için güvenlidir.