Sünger Örücü (Lymantria dispar) Biyolojik Mücadelesi

Sünger Örücü (Lymantria dispar) Biyolojik Mücadelesi

Sünger örücü zararlısının biyolojik mücadelesi amacıyla Bacillus thuringiensis var. kurstaki içerikli Bio-T Plus ürünü kullanılmaktadır. Yerden ya da hava uygulama araçları ile 2 L/hektar dozunda güçlü etkinlik göstermektedir.

Sünger örücü zararlısı (Lymantria dispar) Türkiye’de geniş yayılım göstermektedir. Kültür bitiklerinde bile zarar oluşturduğu bilinmektedir. Karadeniz Bölgesi’nden Köyceğiz meşcelerine, Bartın’da kavak ve meşelerden İstanbul ormanlarına kadar alanlarda zarar oluşturabilmektedir.

Kışı yumurta olarak geçirir. Yumurtalar genellikle ağaç dal ve gövdelerine bırakılır. Bununla birlikte kayaların korunaklı alanlarına da yumurta bırakılabilmektedir. Yumurtaların üzeri kahverengimsi-kirli sarı tüycüklerle kaplıdır. Bu haliyle sünger yapısını andırmaktadır.

Lymantria dispar, polifad bir türdür. Bulabildiği bir çok besinle beslenebilir. Hem iğne yapraklı hem de geniş yapraklı ağaçlarda önemli zararlılardandır. Dönemsel olarak ciddi popülasyon artışları olsa da en büyük zararı meşe ağaçlarında göstermektedir. Dişi larvalar yaklaşık 0,5m², erkek larvaları 0,16 m² yaprak tüketebilmektedir. Tekrarlayan yaprak kayıpları ağaçlarda ölüme neden olabilmektedir. Artım kaybının ölümle sonuçlanmasının nedenleri arasında aşağıdaki faktörler önemlidir:

  • Ağacın türü
  • Ağacın sağlığı
  • Yaprak kaybının derecesi
  • Çevresel etkiler

Sünger Örücü Kelebeği Mücadele Zamanı

Döllenmiş yumurtalardaki embriyo gelişimi ortalama 5 hafta sürer. Genç tırtıl ilkbahara de yumurta içinde diapozda kalır. Coğrafyaya ve iklim şartlarına bağlı olarak nisan-mayıs aylarına kadar yumurtadan çıkış görülür.

Bu dönemdeki larvalar hemen beslenmez. Hafif oldukları için rüzgarlarla etraftaki ağaçlara savrulurlar. Genç larvalar önce yaprak yüzeylerini tüketir. Larva büyüdükçe an damarları ve ana damarları da tüketir. Sonunda yaprağın tamamını yerler.

Beslenme ve gömlek değişimleri ile haziran ayının ortalarına doğru pupa oluşturmaya başlarlar.

Bio-T Plus uygulaması Nisan Sonu-Haziran sonu arasındaki süreçte uygulanabilir. Temmuz ayının ortalarına doğru artık pupa oluşumları tamamlandığı için beslenme olmayacağından uygulama etkisiz kalır.

Bio-T Plus Uygulama Şekli

Sünger örücü mücadelesinde Bio-T Plus kitlesel ölümler sağlayabilir. Kültür ağaçlarında ormanlık alanlarda, şehir içi park ve bahçelerdeki ağaçlarda güvenle uygulanmaktadır. Uygulamalar geniş alanlarda havadan yapılabilmektedir.

Uygulamadan önce ekipmanının kalibrasyonu yapılmalıdır. Hektara 2 litre ürün gelecek şekilde sulandırma yapılır. Havadan yapılacak uygulamalarda sulandırmadan doğrudan uygulama yapılabilir. Uygulama yapılacak ağaç türüne, ağaç sıklığına ve uygulama ekipmanının teknik özelliklerine bağlı olarak sulandırma oranı ayarlanmalıdır.

Yer araçları ile yapılacak uygulamalarda genel olarak 2 litre ürün 400 litre su ile seyreltilerek yıkama şeklinde uygulama yapılır. Tüm ağaç dallarına eşit şekilde uygulama yapmak önemlidir.

Yerden her türlü püskürtme cihazı ile uygulanabilir. Hortumlu pülverizatörler, arasözler, yangın söndürme araçları sıklıkla kullanılmaktadır. Ek olarak Spray Team manyetik uygulama ekipmanı ile de uygulama yapılabilir. Manyetik uygulama sayesinde tüm içerik tüm ağaç yapraklarına yapışır.

Bio-T Plus, biyolojik bir ürün olduğu için havadan uygulama yasağı kapsamı dışındadır. Bu ayrıcalığı sayesinde havadan uçak ve helikopterlerle geniş arazilerde kullanılmaktadır.

Lymantria dispar Biyolojik Mücadele

Lymantria dispar zararlısının birçok paraziti ve predatörü bulunmaktadır. Ancak bu predatörler, zararlının epidemi yapmasının önüne geçemez. Ancak doğal düşmanları entegre mücadelede kullanılmalıdır.

Bio-T PLUS içeriğindeki Bacillus thuringiensis kurstaki bakterilerine ait proteinler bu tür üzerinde çok etkilidir. Doğru uygulama sayesinde bu tür üzerinde kitlesel kontroller sağlanabilmektedir.

Ürün içeriği doğada zaten var olan bakteri bileşenleri içerir. Sorunlu alanlara Bio-T Plus uygulaması yapılarak doğada Lepidoptera larvalarına karşı olan savaşı lehimize çevirmeyi amaçlarız.

Kaynak:

  1. Karadeniz Teknik Üniversitesi-Türkiye Ormanlarında Zarar Yapan Önemli Böcek Türleri
  2. Lymantria dispar L. (Lepidoptera-Lymantridae) Zararı Ve Mücadele Yöntemleri
cropped-biyolojikmucadeleiconlogo.png

Bio-T Plus, orman ağaçlarındaki güveler üzerinde de etkilidir.