Tarım ve Ormanda Sürdürülebilirlik

Tarım Zararlılarının Kontrolünde Sürdürülebilirlik

Kullanılabilir tarım arazileri günden güne azalıyor. Şehirleşme, yeraltı kaynaklarına ulaşım, sanayileşme ya da erozyon ya da kuraklık nedeniyle her yıl milyonlarca metre kare tarım arazisi atıl hale geliyor. 2020 yılı verilerine göre son 16 yılda işlenen tarım arazisi 4 milyon 240 bin 115 hektar azaldı. Tarım arazileri ile birlikte çiftçi sayısı da azalmakta. Dünya perspektifinde de tarımsal üretimin Gayri safi milli hasılaya oranı geçmiş yıllara oranla ciddi oranda düşmüştür.

Tarımsal Üretimin GMSH oranı
Tarımsal Üretimin GMSH oranı

Son yıllardaki yükselişin sebeplerinden biri ülkelerin tarımsal üretim konusunda aldığı çeşitli önlemlerdir. 2020 yılındaki ani yükselişin temel nedenlerinden biri ise küresel krizler ekonomik daralmalar nedeniyle tarımsal girdilerin payının GSMH oranındaki yükselmesidir.

Tarım arazilerinin azalması, tarımsal üretimin azalması beraberinde gıdaya ulaşımda zorlukları getirmektedir. Ekilen her bir santimetre kareden maksimum düzeyde verim almak zorunluluğu doğmuştur.

Bunu yaparken de öncelikli uygulama metodu sentetik kimyasalların kullanımı ve hibrit (genetiği değiştirilmiş) tohum kullanımıdır. Bu tip doğa ile uyumlu olmayan yöntemler gıdada niceliksel olarak artış sağlasa da üründe lezzet kaybı, besleyiciliğin azalması gibi niteliksel olarak kalite kayıplarına neden olmaktadır.

Tarımda geleneksel metotlara dönerek sürdürülebilir tarımsal uygulamaların benimsenmesi gerekmektedir. Tarım zararlıları ile mücadele arazi ve iklim yapısına uygun tür seçimi öncelikli unsur olmalıdır. Sonrasında kültürel ve fiziksel mücadele yöntemleri, biyoteknolojik ve biyolojik mücadele etmenlerinin kullanımı ile sürdürülebilir tarım desteklenmelidir.

Bio-T Plus Tüm Lepidoptera türü larvalarında başarılı mücadele sağlar
Bio-T Plus Tüm Lepidoptera türü larvalarında başarılı mücadele sağlar

Örneğin Lepidoptera türüne ait yüzlerce tarım zararlısı bulunmaktadır. Bu zararlılarla mücadele edebilmek için her yıl tonlarca sentetik kimyasal pestisit uygulanmaktadır. Oysa bu türün larvalarına karşı geliştirilmiş Bio-T Plus ürünü ile yüzlerce zararlı, sentetik kimyasal kullanılmadan kontrol altında tutulabilir.

Bio-T Plus içeriğinde yalnızca Lepidoptera türüne ait larvaları üzerinde etkili olan Bacillus thuringiensis kurstaki bakterisi hedef dışı başka hiçbir canlıya zarar vermeden larvaları kontrol altında tutabilmektedir. Üstelik kalıntı sorunu olmadığı için gıdalar güvenli şekilde tüketilebilmektedir. Arılar dahil olmak üzere hedef dışı canlılar için güvenli olduğu için tozlaşmayı sağlayacak böcekleri öldürmez. Daha fazla tozlaşma daha fazla ürün eldesini teşvik eder. Üstelik ürüne zarar veren böcekleri tüketen faydalı böcekleri öldürmediği için doğal mücadeleyi destekler. Örneğin çok hassas yapıları olan uğur böcekleri yapılan sentetik kimyasal pestisit uygulamalarından çok fazla etkilenmektedir. Oysa uğur böcekleri yaprak bitleri, beyazsinekler ve tripslerin başlıca düşmanıdır.

Tarımda kullanılan sentetik kimyasallar faydalı böcekleri öldürdüğü gibi aynı zamanda ürün üzerinde kalıntıya da sebep olmaktadır. Uzun süre bozunmayan bu bileşikler insan sağlığını bozmaktadır. Bu nedenle ihracat sırasında gıda maddelerinde kalıntı olmaması istenmektedir. Günlerce emek verilen tarım ürünleri sentetik kimyasal kalıntıları nedeniyle gümrüklerden dönmekte ve onca emek ve ekonomik değer ziyan olmaktadır.

 

Sağlıklı gıda, yaşanabilir bir çevre ve güçlü bir ekonomi için sürdürülebilir tarımı ve biyolojik mücadeleyi destekliyoruz.

Biyolojik Mücadele Uygulamaları ile Her Yıl Tonlarca Mahsulü Koruyor